Mans profils

Iziet no profila

Profila informācija

Pamata informācija par Jūsu instruktora profilu

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Profila bilde

Bilde, ko vēlaties izmantot savā instruktora profilā (.jpg vai .png formātā). Bildei jābūt vismaz 800x800px izšķirtspējā (vislabāk 1000x1000px), bet pārāk lielu bildi platforma var arī neļaut augšupielādēt.

Atjaunot bildi

Informācija par instruktoru

Šī informācija parādīsies Jūsu publiskajā instruktora profilā

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Informācija par apmācībām

Ja Jums ir plānots vadīt kādas cigun apmācības, šeit norādiet pakāpi, apmācību datumu un laiku kā arī sākuma datumu. Noteikti norādiet apmācību datumu abos tam paredzētajos laukos. Ja apmācības vadiet konkrētā datumā grupām norādiet, ka tās ir grupu apmācības, kā arī datumu. Ja apmācības piedāvājiet regulāri (katru nedēļu) konkrētā laikā, norādiet, ka tās ir regulāras apmācības. Ja apmāciet individuāli pēc pieraksta, tad norādiet ka tās ir individuālās apmācības, tam paredzētajā laukā. Individuālās apmācības rādās tikai instruktora profilā.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Informācija par regulārajām nodarbībām

Ja Jums ir plānots vadīt  regulārās cigun nodarbības , šeit norādiet nodarbību laiku, vietu un īsu informāciju (pimēram minimālo pakāpi). Šeit variet norādīt līdz trim regulārajām nodarbībām nedēļā. Ja nodarbības vadiet neregulāri, tad par tām informāciju variet ievietot savā profila aprakstā.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Izdzēst kontu

Kā izdzēst kontu zyq108.lv portālā

Ja vēlaties izdzēst savu instruktora kontu zyq108.lv portālā, lūdzam sazināties ar lapas administrātoriem uz epastu: zyqlatvia@gmail.com

Thank you! Your request has been received! Your account will be delated in a few days!
Oops! Something went wrong while submitting the form.