Jana

Jozēna

2

. pakāpes instruktors

ar retrīta vadīšanas tiesībām

un imidžmedicīnas konsultants

http://www.sajutulade.lv

Jana

Nodarbības notiek 2x mēnesī, Pasta ielā 11, 2. stāvā, Tukumā

Nodarbības diena
Nodarbības laiks
Vieta
Pieteikšanās
Informācija

Ko raksta instruktors

Lasīt visus rakstus
Neviens raksts nav atrasts